صفحه اصلی سایت mindmap

مشخصات و خرید
انیمیشن فصل سوم: تبادلات گازی
  • مدرس:روح الله آزادپور
  • مدت زمان تدریس:79 دقیقه
  • تعداد پرسش و پاسخ: 0 پرسش

  24  نفر داوطلب این درس هستند

درباره مدرس
روح الله آزادپور

مدرس درس زیست‌شناسی کنکور

ویدیو ها

عقاید ارسطو
فیلم آموزشی
23 مگابایت  
دقیقه7

عقاید ارسطوارسطو، در مورد دستگاه تنفس و قلب ۲ تا نظریه رو عنوان کرد:

۱ – نفس کشیدن باعث خنک شدن قلب می‌شود

۲ – هوای دمی و بازدمی را از نظر ترکیب شیمیایی یکسان می‌دانست


دلایل رد نظریۀ اول(نفس کشیدن باعث خنک شدن قلب می‌شود):

۱ – نفس کشیدن برای سلول‌های بدن ما، اکسیژن را فراهم می‌کند و این اکسیژن کمک می‌کند که سلول‌ها بتوانند در تنفس یاخته‌ای، از گلوکز انرژی(ATP) به دست بیاورند

۲ – مویرگ‌های موجود در بینی، هوا را قبل از ورود به شش‌ها گرم می‌کنند.


دلایل رد نظریۀ دوم(هوای دمی و بازدمی را از نظر ترکیب شیمیایی یکسان می‌دانست):

۱ – پژوهش‌های دانشمندان در ابتدا، وجود سه گاز نیتروژن، اکسیژن و کربن‌دی‌اکسید را در هوا نشان داد.

۲ – در هوای دمی، اکسیژن و در هوای بازدمی، کربن‌دی‌اکسید بیشتری وجود دارد.

 

فعالیت
 

 

نکات

* هوای دم و بازدم، حداقل از نظر میزان گازهای O2 و CO2 با هم اختلاف دارند. (یعنی در هوای دمی مقدار نسبی O2 بیشتر و مقدار نسبی CO2 کمتر از هوای بازدم است)


* میزان خطرناک بودن:

اول: نبود اکسیژن = مرگ

دوم: افزایش کربن‌دی‌اکسید = خیلی خطرناک

سوم: کاهش اکسیژن = خطرناک


* بررسی ارتباط دستگاه تنفس و دستگاه گردش خون، مربوط به نگرش کل‌نگری است. (فصل ۱ دهم)

پرسش و پاسخ با استاد
0پرسش

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

توجه

آیا از خرید دوره انیمیشن فصل سوم: تبادلات گازی مطئنید؟

توجه!!
باید دوره را خریداری کنید