صفحه اصلی سایت mindmap

انیمیشن زیست‌شناسی دهم

 • 1
  انیمیشن فصل اول: زیست‌شناسی، دیروز، امروز و فردا

  انیمیشن زیست شناسی دهم

  فصل اول

  زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا

  این فصل شامل ۳ گفتار است

 • 2
  انیمیشن فصل دوم: گوارش و جذب مواد

  انیمیشن زیست شناسی دهم

  فصل دوم

  گوارش و جذب مواد

  این فصل شامل 4 گفتار است

 • 3
  انیمیشن فصل سوم: تبادلات گازی

  انیمیشن زیست شناسی دهم

  فصل سوم

  تبادلات گازی

  این فصل شامل ۳ گفتار است

انیمیشن زیست‌شناسی گیاهی

 • 1
  انیمیشن فصل اول: از یاخته تا گیاه (فصل ۶ دهم)

  انیمیشن زیست‌شناسی گیاهی

  فصل اول

  از یاخته تا گیاه (فصل ۶ کتاب دهم)

  این فصل ۳ گفتار دارد