صفحه اصلی سایت mindmap

زیست‌شناسی دهم

 • 1
  فصل ۱: زیست‌شناسی، دیروز، امروز و فردا

  انیمیشن زیست شناسی دهم

  فصل اول

  زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا

  این فصل شامل ۳ گفتار است

 • 2
  فصل ۲: گوارش و جذب مواد

  انیمیشن زیست شناسی دهم

  فصل دوم

  گوارش و جذب مواد

  این فصل شامل 4 گفتار است

 • 3
  فصل ۳: تبادلات گازی

  انیمیشن زیست شناسی دهم

  فصل سوم

  تبادلات گازی

  این فصل شامل ۳ گفتار است

زیست‌شناسی یازدهم

 • 1
  فصل ۶: تقسیم یاخته

  انیمیشن زیست شناسی یازدهم » فصل ششم » تقسیم یاخته

  این فصل شامل ۳ گفتار است:

  ۱ - کروموزوم

  ۲ - میتوز

  ۳ - میوز و تولیدمثل جنسی