صفحه اصلی سایت mindmap

شمارنده

تعداد کسانی که از سایت خرید کرده اند
183
مدت زمان کل آموزش های سایت (دقیقه)
835
تعداد سوال های پرسیده شده درس ها
3
تعداد بخش های آموزشی سایت
7

مجموعه های آموزشی

زیست دهم
انیمیشن زیست‌شناسی زیست دهم فصل ۱: زیست‌شناسی، دیروز، امروز و فردا

مشاهده نمونه
25% تخفیف 100000 تومان
75000 تومان
انیمیشن زیست‌شناسی زیست دهم فصل ۲: گوارش و جذب مواد

مشاهده نمونه
25% تخفیف 300000 تومان
225000 تومان
انیمیشن زیست‌شناسی زیست دهم فصل ۳: تبادلات گازی

مشاهده نمونه
25% تخفیف 200000 تومان
150000 تومان
انیمیشن زیست‌شناسی زیست دهم فصل 4: گردش مواد در بدن

مشاهده نمونه
400000 تومان
زیست گیاهی
انیمیشن زیست‌شناسی زیست گیاهی فصل ۶ دهم: از یاخته تا گیاه

مشاهده نمونه
25% تخفیف 300000 تومان
225000 تومان