صفحه اصلی سایت mindmap

شمارنده

تعداد کسانی که از سایت خرید کرده اند
187
مدت زمان کل آموزش های سایت (دقیقه)
866
تعداد سوال های پرسیده شده درس ها
3
تعداد بخش های آموزشی سایت
7

مجموعه های آموزشی

زیست دهم
انیمیشن زیست‌شناسی زیست دهم فصل ۱: دنیای زنده

مشاهده نمونه
20% تخفیف 250000 تومان
200000 تومان
انیمیشن زیست‌شناسی زیست دهم فصل ۲: گوارش و جذب مواد

مشاهده نمونه
20% تخفیف 300000 تومان
240000 تومان
انیمیشن زیست‌شناسی زیست دهم فصل ۳: تبادلات گازی

مشاهده نمونه
20% تخفیف 300000 تومان
240000 تومان
انیمیشن زیست‌شناسی زیست دهم فصل ۶: از یاخته تا گیاه

مشاهده نمونه
20% تخفیف 300000 تومان
240000 تومان
انیمیشن زیست‌شناسی زیست دهم فصل 4: گردش مواد در بدن

مشاهده نمونه
400000 تومان