صفحه اصلی سایت mindmap

شمارنده

تعداد کسانی که از سایت خرید کرده اند
159
مدت زمان کل آموزش های سایت (دقیقه)
672
تعداد سوال های پرسیده شده درس ها
3
تعداد بخش های آموزشی سایت
6

مجموعه های آموزشی

زیست‌شناسی دهم
انیمیشن زیست‌شناسی زیست‌شناسی دهم فصل ۱: زیست‌شناسی، دیروز، امروز و فردا

مشاهده نمونه
25% تخفیف 100000 تومان
75000 تومان
انیمیشن زیست‌شناسی زیست‌شناسی دهم فصل ۲: گوارش و جذب مواد

مشاهده نمونه
25% تخفیف 300000 تومان
225000 تومان
انیمیشن زیست‌شناسی زیست‌شناسی دهم فصل ۳: تبادلات گازی

مشاهده نمونه
25% تخفیف 200000 تومان
150000 تومان
زیست‌شناسی یازدهم
انیمیشن زیست‌شناسی زیست‌شناسی یازدهم فصل ۶: تقسیم یاخته

مشاهده نمونه
25% تخفیف 300000 تومان
225000 تومان