صفحه اصلی سایت mindmap

شمارنده

تعداد کسانی که از سایت خرید کرده اند
175
مدت زمان کل آموزش های سایت (دقیقه)
682
تعداد سوال های پرسیده شده درس ها
1
تعداد بخش های آموزشی سایت
7

مجموعه های آموزشی

انیمیشن زیست‌شناسی دهم
انیمیشن زیست‌شناسی انیمیشن زیست‌شناسی دهم انیمیشن فصل اول: زیست‌شناسی، دیروز، امروز و فردا

مشاهده نمونه
55000 تومان
انیمیشن زیست‌شناسی انیمیشن زیست‌شناسی دهم انیمیشن فصل دوم: گوارش و جذب مواد

مشاهده نمونه
145000 تومان
انیمیشن زیست‌شناسی انیمیشن زیست‌شناسی دهم انیمیشن فصل سوم: تبادلات گازی

مشاهده نمونه
95000 تومان
انیمیشن زیست‌شناسی گیاهی
انیمیشن زیست‌شناسی انیمیشن زیست‌شناسی گیاهی انیمیشن فصل اول: از یاخته تا گیاه (فصل ۶ دهم)

مشاهده نمونه
95000 تومان
حل تست‌های زیست‌شناسی کنکور
نکته و تست زیست‌شناسی حل تست‌های زیست‌شناسی کنکور کنکور سراسری سال ۱۳۹۸ - داخل کشور

مشاهده نمونه
95000 تومان